ZAKONI

Kirchoffov zakon: Omjer emisione i apsorpcione moći ne zavisi od prirode tijela, nego je za sva tijela jedna te ista univerzalna funkcija frekvencije i temperature.Fluks energije, koji emitira jedinica površine tijela koje zrači, naziva se energetska jačina ili intenzitet zračenja tijela: I = dΦ/dS  [W/m2] Stefan-Boltzmannov zakon: Intenzitet zračenja proporcionalan je četvrtom stupnju apsolutne temperature…

Nastavi čitanje →

TERMODINAMIKA

Zakoni termodinamike Nulti zakon termodinamike (definicija temperature) Temperatura je skalarna veličina svojstvena termodinamičkim sustavima u ravnoteži, na takav način da je jednakost temperatura nužan uvjet za termodinamičku ravnotežu. Nulti zakon termodinamike kaže da više sustava prepušteni sami sebi teže u postizanju ravnoteže: toplinske, kemijske, mehaničke, nakon nekog vremena. Prvi zakon termodinamike – Zakon o očuvanju…

Nastavi čitanje →

….idealan gas…kineticka teorija gasa..;)

Idealni gas je gas koji kao takav ne postoje u prirodi. Idealni gasovi su sačinjeni od veoma sitnih čestica, što dovodi do toga da su međumolekularne sile privlačenja i odbijanja zanemarljive. Dakle, zanemaruje se interakcija između čestica gasa. Jednačina stanja idealnog gasa je:  pV = nRT. Kineticka teorija gasa…. Osnovna jednačina KTG daje vezu izmedju…

Nastavi čitanje →

Jacina zvuka i zvucni zid…

Snaga je oznacena kao rad u jedinici vremena,objektivna jačina se izrazava preko snage na slijedeći način: jedinica mjere je: . Jačina zvuka se dijeli na subjektivnu i objektivnu. Jacina zvuka predstavlja kolicinu energije koju val prenosi u jedinici vremena kroz jedinicnu povrsinu na pravac prostiranja talasa… Zvucni zid.. Za zvucni zid je karakteristicno probijanje zvucnog…

Nastavi čitanje →

Kada se zvuk snima pomoću mikrofona, uslijed promjena vazdušnog pritiska membrana mikrofona se pomjera na sličan način kao i naše bubne opne. Ovi sićušni pokreti se zatim pretvaraju u promjene električnog napona. Što je najbitnije, sve zvučne kartice proizvode zvuk na ovaj način, samo obrnutim redoslijedom. One stvaraju, to jest reprodukuju zvučne talase. Promjene napona…

Nastavi čitanje →