beats by dre cheap

....idealan gas...kineticka teorija gasa..;)

Idealni gas je gas koji kao takav ne postoje u prirodi. Idealni gasovi su sačinjeni od veoma sitnih čestica, što dovodi do toga da su međumolekularne sile privlačenja i odbijanja zanemarljive. Dakle, zanemaruje se interakcija između čestica gasa. Jednačina stanja idealnog gasa je:
 pV = nRT.

Kineticka teorija gasa....
Osnovna jednačina KTG daje vezu izmedju
makroosobina gasova – pritiska i temperature, i
mikroosobine – kretanja molekula...
KTG rezultat je rada brojnih naučnika, medju
kojima su najznačajniji:
 Bernuli (Bernoulli), Klauzius
(Clausius), Meksvel (Maxwell), Bolcman (Bolcman),
Vandervals (Van der Waals) i drugi.

moja fizika
http://enissat92.blogger.ba
21/02/2010 15:03