beats by dre cheap

SVOJSTVA ZVUKA

-ZvuCni val se kroz različite medije krece razlicitim brzinama.

-u zraku brzinom od približno 300 m/s

- u vodi se kreće približnom brzinom od 1500 m/s,

-a u željeznoj žici oko 5000 m/s.

Što je materijal gušći, to se zvuk kroz njega prenosi duže i brže. Zvuk je određen, kao i ostali valovi, dvjema fizikalnim veličinama:

frekvencijom i

valnom duljinom.

Broj titraja koje materijal čini u jednoj sekundi se naziva frekvencija, oznaka je f, a mjerna jedinica Hz (Herc).

Normalno ljudsko uho može čuti zvukove u frekvenciji od 20 Hz do 20 000 Hz. Sve zvukove frekvencije ispod 20 Hz nazivamo infrazvukovima ili podzvukovima, a zvukove frekvencije više od 20 000 Hz nazivamo ultrazvukovima ili nadzvukovima; oni se koriste u tehnici i medicini.

Dakle, prema frekvenciji, zvučne valove djelimo na:

  • infrazvuk - ispod 16Hz
  • od 20Hz do 20kHz - ljudske granice osjećaja zvuka
  • ultrazvuk - iznad 20kHz

Valna duljina, s druge strane, je razmak između dva susjedna najveća zgušnjenja, kao i između dva susjedna razrjeđenja, medija kroz koju se val širi.

U osnovi zvukove možemo podijeliti na dvije skupine:

šumove i

tonove.

Šum je zvuk koji nastaje nepravilnim titranjem zvučnog izvora pri čemu se frekvencija stalno mijenja, dok ton nastaje pravilnim titranjem zvučnog izvora i frekvencija je stalna.

moja fizika
http://enissat92.blogger.ba
04/02/2010 15:57