moja fizika

Dobrodošli na moj blog


10.05.2010.

LABORATORIJSKA VJEŽBA

 

LABORATORIJSKA VJEŽBA

-ODREĐIVANJE POČETNE BRZINE DJEČIJEG AUTIĆA-10.05.2010.

LABORATORIJSKA VJEŽBA

 

LABORATORIJSKA VJEŽBA

Oređivanje kapacitivnog i induktivnog otpora

10.05.2010.

LABORATORIJSKA VJEŽBA

 

 

LABORATORIJSKA VJEŽBA

1.PROVJERA OHMOVOG ZAKONA

02.04.2010.

ZAKONI

Kirchoffov zakon: Omjer emisione i apsorpcione moći ne zavisi od prirode tijela, nego je za sva tijela jedna te ista univerzalna funkcija frekvencije i temperature.Fluks energije, koji emitira jedinica površine tijela koje zrači, naziva se energetska jačina ili intenzitet zračenja tijela:

I = dΦ/dS  [W/m2]

Stefan-Boltzmannov zakon: Intenzitet zračenja proporcionalan je četvrtom stupnju apsolutne temperature (važi samo za apsolutno crno tijelo):

I = σ T 4

gdje je  σ =5,7 10  Stefan-Boltzmannova konstanta

Wienov zakon pomjeranja: Talasna dužina na kojoj je spektralna emisiona moć apsolutno crnog tijela maksimalna, obrnuto je proporcionalna apsolutnoj temperaturi:

m λ =b/T

gdje je b = 2,9 *103mK Wienova konstanta...
02.04.2010.

TERMODINAMIKA

Zakoni termodinamike

Nulti zakon termodinamike (definicija temperature)

Temperatura je skalarna veličina svojstvena termodinamičkim sustavima u ravnoteži, na takav način da je jednakost temperatura nužan uvjet za termodinamičku ravnotežu. Nulti zakon termodinamike kaže da više sustava prepušteni sami sebi teže u postizanju ravnoteže: toplinske, kemijske, mehaničke, nakon nekog vremena.

Prvi zakon termodinamike - Zakon o očuvanju energije

Energija se ne može stvoriti ni iz čega niti se može uništiti, već se može samo prenijeti iz jednog oblika u drugi, ili s jednog tijela na drugi.

Alternativna formulacija glasi: nemoguće je napraviti stroj (perpetuum mobile) koji bi stvarao energiju ni iz čega.


Drugi zakon termodinamike

Nemoguć je proces u kome bi toplina spontano prelazila s tijela niže temperature na tijelo više temperature.

Alternativno se govori o gubicima rada zbog nepovratnosti procesa, tj. u realnim procesima je za povratak u početno stanje potrebno uložiti energiju. Ta nepovratnost se mjeri porastom entropije.

Treći zakon termodinamike

Nije moguće konačnim brojem procesa sniziti temperaturu bilo kojeg sustava na 0 K.

Sve entropije su iste na apsolutnoj nuli (-273,15 K), i imaju svoju minimalnu (konačnu) vrijednost. (entropije svih sustava i podsustava teže jednakoj vrijednosti apsolutnoj nuli.).

08.03.2010.

IZOPROCESI

IZOTERMNI  PROCESI-izotermna promjena  stanja gasa

T=const.

Pritisak i zapremina su u reciprocnoj vezi...Koliko se smanji zapremina toliko se poveca pritisak i obratno.Ovo se moze iskazati matematickim obrascem:

pV=(p1*V1=p2*V2)-Bojl-Mariotov zakon

21.02.2010.

....idealan gas...kineticka teorija gasa..;)

Idealni gas je gas koji kao takav ne postoje u prirodi. Idealni gasovi su sačinjeni od veoma sitnih čestica, što dovodi do toga da su međumolekularne sile privlačenja i odbijanja zanemarljive. Dakle, zanemaruje se interakcija između čestica gasa. Jednačina stanja idealnog gasa je:
 pV = nRT.

Kineticka teorija gasa....
Osnovna jednačina KTG daje vezu izmedju
makroosobina gasova – pritiska i temperature, i
mikroosobine – kretanja molekula...
KTG rezultat je rada brojnih naučnika, medju
kojima su najznačajniji:
 Bernuli (Bernoulli), Klauzius
(Clausius), Meksvel (Maxwell), Bolcman (Bolcman),
Vandervals (Van der Waals) i drugi.

11.02.2010.

Jacina zvuka i zvucni zid...

Snaga je oznacena kao rad u jedinici vremena,objektivna jačina se izrazava preko snage na slijedeći način: I ={\frac{P}{S}}

jedinica mjere je: \frac{W}{m^2}.

Jačina zvuka se dijeli na subjektivnu i objektivnu.

Jacina zvuka predstavlja kolicinu energije koju val prenosi u jedinici vremena kroz jedinicnu povrsinu na pravac prostiranja talasa...

Zvucni zid..

Za zvucni zid je karakteristicno probijanje zvucnog zida,koje predstavlja 

trenutak kada avion dostiže i prelazi brzinu zvuka...
04.02.2010.

...

Kada se zvuk snima pomoću mikrofona, uslijed promjena vazdušnog pritiska membrana mikrofona se pomjera na sličan način kao i naše bubne opne. Ovi sićušni pokreti se zatim pretvaraju u promjene električnog napona. Što je najbitnije, sve zvučne kartice proizvode zvuk na ovaj način, samo obrnutim redoslijedom. One stvaraju, to jest reprodukuju zvučne talase. Promjene napona se tada povećavaju, što izaziva vibriranje zvučnika. Ove vibracije dovode do promjena vazdušnog pritiska, koje se dalje pretvaraju u zvuk. On nije dio elektromagnetnog spektra.04.02.2010.

SVOJSTVA ZVUKA

-ZvuCni val se kroz različite medije krece razlicitim brzinama.

-u zraku brzinom od približno 300 m/s

- u vodi se kreće približnom brzinom od 1500 m/s,

-a u željeznoj žici oko 5000 m/s.

Što je materijal gušći, to se zvuk kroz njega prenosi duže i brže. Zvuk je određen, kao i ostali valovi, dvjema fizikalnim veličinama:

frekvencijom i

valnom duljinom.

Broj titraja koje materijal čini u jednoj sekundi se naziva frekvencija, oznaka je f, a mjerna jedinica Hz (Herc).

Normalno ljudsko uho može čuti zvukove u frekvenciji od 20 Hz do 20 000 Hz. Sve zvukove frekvencije ispod 20 Hz nazivamo infrazvukovima ili podzvukovima, a zvukove frekvencije više od 20 000 Hz nazivamo ultrazvukovima ili nadzvukovima; oni se koriste u tehnici i medicini.

Dakle, prema frekvenciji, zvučne valove djelimo na:

  • infrazvuk - ispod 16Hz
  • od 20Hz do 20kHz - ljudske granice osjećaja zvuka
  • ultrazvuk - iznad 20kHz

Valna duljina, s druge strane, je razmak između dva susjedna najveća zgušnjenja, kao i između dva susjedna razrjeđenja, medija kroz koju se val širi.

U osnovi zvukove možemo podijeliti na dvije skupine:

šumove i

tonove.

Šum je zvuk koji nastaje nepravilnim titranjem zvučnog izvora pri čemu se frekvencija stalno mijenja, dok ton nastaje pravilnim titranjem zvučnog izvora i frekvencija je stalna.


Stariji postovi

moja fizika
<< 05/2010 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031